NLF / Forbund / Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2019, 5. – 7. april
Jon Gunnar Wold

Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2019, 5. – 7. april

Innkalling til seksjonsmøter og luftsportsting i 2019

Sted: Clarion Hotel Air, Sola

Program

Lørdag 6. april

09:00  Seksjonsmøter i alle seksjoner 
15:00  Luftsportstinget settes
20:00  Festmiddag

Søndag 7. april

Fagmøter i seksjonene

For de som ikke er i fagmøter søndag, tilbys følgende program:
-Informasjon om lederutviklingsprogram i NLF
-Informasjon om «Klubbpakka»
-Sikkerhet
-Lunsj
-Besøk på Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Representasjon til seksjonsmøtene

Vedlagt ligger filer med klubbenes antall representanter ut fra medlemstallet. Klubber med 0 stemmeberettigede  representanter tilbys å stille med en  observatør. Observatører inngår ikke i reisefordelingsprinsippet for kostnader.

Representasjon til Luftsportstinget

Luftsportsklubbene kan stille med følgende representanter til luftsportstinget:

Seksjon Representanter
Ballong 1
Fallskjerm 10
HPS 9
Mikrofly 6
Modellfly 9
Motorfly 9
Seilfly 5

Representantene velges på seksjonsmøtene

Representasjon til seksjonsmøtene

Nedenfor ligger filer med klubbenes antall representanter ut fra medlemstallet. Klubber med 0 stemmeberettigede  representanter tilbys å stille med en  observatør. Observatører inngår ikke i reisefordelingsprinsippet for kostnader.

Viktige datoer

15. februar Webside for påmelding åpner
8. mars Frist for å melde inn saker til seksjonsmøter og luftsportstinget
15. mars Klubbene må ha meldt på sine representanter

 

Årsmøter i klubbene

Vi minner om at årsmøtene i klubbene må være avholdt innen 31. mars. Vi stoler på at klubbene allerede har planlagt sine møter slik at man holder seg innenfor tidsfristen. 
Det er årsmøtene som utpeker klubbenes delegater til seksjonsmøtene, så desto tidligere man har avholdt møte og valgt klubbens delegater, desto enklere er det å planlegge reise til Sola.

Reise rimelig med SAS Sport

Med SAS sportspriser får alle medlemmer god rabatt på reiser til konkurranser, treningsleire og møter. I tillegg til at prisene er lave er betingelsene er som SAS Plus, dvs. fri avbooking/endring og du kan sjekke inn inntil 2x23 kg med bagasje. Du kan lese mer om betingelsene på SAS Sport her. For å bestille sportsreise, gå til https://www.sas.no/fly-med-oss/sportsreiser/ og oppgi kode LUFT999 ved bestilling.

Påmelding

Lenke til påmeldingsskjema er sendt til klubbene 15. februar, og til alle seksjonsstyrer og de komiteer og utvalg som skal være representert. Klubben må melde på sine representanter så snart som mulig. Om du savner skjema må du henvende deg til NLFs sekretariat på e-post: post@nlf.no.