NLF / Forbund / Årshjulet - et verktøy til planarbeid i klubbene
Jon Gunnar Wold

Årshjulet - et verktøy til planarbeid i klubbene

Norges idrettsforbund har gjort tilgjengelig et årshjul i Microsoft Excel-format som et hjelpemiddel til klubbene å planlegge sine aktiviteter, som idrettsregistrering, årsmøter m.m. Her finnes også en god oversikt over støtteordninger for alle idrettslag.  Excel-dokumentet, som er utarbeidet for NIF av Norges golfforbund, finner du vedlagt.

VedleggStørrelse
Fil idrett_-_715038_-_arshjul.xlsx652.15 KB