NLF / Forbund / Rolf Liland valgt til ny president
Arne Mathisen

Rolf Liland valgt til ny president

Luftsportstinget valgte Rolf Liland til ny president under helgens valg. Tor Schaathun ble gjenvalgt som 1. visepresident og Christina Wiig som ny 2. visepresident.

Etter at Arild Solbakken trakk sitt kandidatur til gjenvalg som president kort tid før tinget, var det stor aktivitet i valgkomiteen for å komme frem til en ny innstilling. På ekstraordinært valgkomitemøte 21. mars falt den siste brikken på plass.

-  Årets valgprosess var den den mest omfattende hittil. Den avdekket at vi har mange svært høyt kvalifiserte, både kvinnelige og mannlige, lederkandidater i medlemsrekkene. Det har vært en inspirerende, men samtidig svært krevende prosess for valgkomiteen, sier komiteens leder Torolf Paulshus.

Rolf Liland, opprinnelig fra Bergen, bor i Bodø og er medlem av både Bodø flyklubb og Bodø fallskjermklubb. Han har lang erfaring innen forbundets virksomheter, først som fallskjermhopper og senere som motorflyger. Han har blant annet vært leder av Fallskjermseksjonens sikkerhets- og udanningskomite (S/U) og i ti år var han redaktør av bladet Flynytt. Mange kjenner han som speaker på en rekke flyshow rundt om i landet de siste årene. Rolf er utdannet jagerflyger i Luftforsvaret og er nå flyger i SAS. I sin profesjonelle karriere har han hatt en rekke lederposisjoner og tillitsverv. Han har blant annet vært nestleder og leder av flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, hvor han også var IFALPA Director (internasjonal direktør). I fire år var han leder av fotballgruppa herrer i Idrettsklubben Grand Bodø.

Tor Schaathun, Tønsberg seilflyklubb og Elverum flyklubb, seilfly, ble gjenvalgt som 1. visepresident. Som 2. visepresident ble Christina Wiig, Voss fallskjermklubb valgt. Christina har bred ledererfaring og har i dag en ledende stilling hos Ernst & Young.

For sammensetningen av hele forbundsstyret, samt valgkomiteen og kontrollkomiteen se HER!