NLF / Forbund / Revidert avtale om bruk av luftsportsområder i Oslo og Farris TMA
Jon Gunnar Wold

Revidert avtale om bruk av luftsportsområder i Oslo og Farris TMA

NLF har reforhandlet avtalen med Avinor om bruk av luftsportsområdene i Oslo og Farris TMA.
Den vesentligste endringen fremkommer i pkt.6., hvor det nå tillates at forskjellige aktører opererer samtidig i et avgitt luftsportsområde. Det tillates også gjennomflyging av VFR-flyging som ikke er en del av aktiviteten i det aktuelle området.

For mer informasjon, se vedlagte avtaledokument.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt luftromskonsulent Gunnar Aarø på tlf. 97425001