NLF / Forbund / Otto Lagarhus går av som styremedlem i FAI på organisasjonens General Conference
Jon Gunnar Wold

Otto Lagarhus går av som styremedlem i FAI på organisasjonens General Conference

Norges Luftsportforbund er medlem av den internasjonale Luftsportsorganisasjonen Fédération Aéronautique Internationale (FAI). I disse dager er det full aktivitet for FAI ansatte og tillitsvalgte på organisasjonens 108 årlige konferanse. Denne gang er konferansen i Thailand. Hit kommer over hundre delegater fra hele verden for å informere og bli informert, legge stragegier og treffe beslutninger for luftsportens fremme. Mange interessante oppgaver og utfordringer må løses i løpet av noen korte dager for å sikre at de ulike former for luftsport får så gode forhold som mulig, både nasjonalt og internasjonalt.På konferansen stiller NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa, med fullmakter for president og styre.
Denne konferansen markerer også avlutningen for Otto Lagarhus som Executive Director i FAI, hvor han har vært en av seks som har ledet FAI siden 2010. Otto bestemte seg for en tid siden at han ikke ville stille til gjenvalg, og meddelte NLF dette tidlig 2014. Det at Otto går av som styremedlem i FAI markerer slutten på 8 års arbeid som tillitsvalgt innen luftsportsarbeid, først 4 år som president i NLF, deretter 4 år som Executive Director i FAI.