NLF / Forbund / Ny kvalitetssjef og kvalitetshåndbok i NLF fra 1. juli.
Santiago Amengual

Ny kvalitetssjef og kvalitetshåndbok i NLF fra 1. juli.

Det har en periode blitt jobbet med å få etablert et kvalitetssystem for hele NLFs sentrale organisasjon. Forbundsstyret vedtok innføringen av NLFs Kvalitetshåndbok på sitt møte den 15. juni. Samtidig med innføringen av kvalitetssystemet per 1. juli blir også Johannes Mothes engasjert som NLFs kvalitetssjef. Han har mye erfaring med kvalitetsstyring og har jobbet på dette fagområdet innen militær og sivil luftfart. Johannes er flykaptein i SAS hvor han flyr Boeing 737. Oppgaven i NLF gjøres som et deltidsengasjement.

Kvalitetshåndboken finner du her.