NLF / Forbund / NLFs logokonkurranse avsluttet
Jon Gunnar Wold

NLFs logokonkurranse avsluttet

NLF arrangerte en konkurranse for å komme fram til en ny logo. Konkurransen har skapt et stort engasjement, med nærmere 500 ulike forslag. Alle har blitt vurdert og bedømt individuelt av seks jurymedlemmer, det har vært en finalerunde med ca 20 innslag, ett av disse er sendt til utredning av varianter, men en samlet jury har enstemmig kommet til at ingen av de innsendte forslagene fremstår som aktuelle til å erstatte nåværende logo.

Konkurransen er således avsluttet, og komiteen og forbundsstyret takker kandidatene for innsendte forslag.