NLF / Forbund / MVA-kompensasjon 2015
Jon Gunnar Wold

MVA-kompensasjon 2015

Klubbene kan nå søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for klubbene er 15.august 2015.

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2014 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2014. (Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2014.) Her kan du lese om årets ordning for 2015