NLF / Forbund / Luftsportsenter på Sørum - status forprosjekt
Jon Gunnar Wold

Luftsportsenter på Sørum - status forprosjekt

På luftsportstinget i april i år ble klubbene informert om arbeidet med å anlegge et luftsportsenter på Krokstad i Sørum kommune. Målet er at utøverne i løpet av tre til fem år kan ta i bruk et nytt luftsportanlegg som huser alle seksjonene i NLF. Forprosjektet er i gang, og her kan du lese om status på arbeidet så langt.

Tirsdag 22. august arrangerte Norges Luftsportforbund (NLF) åpent møte i Sørumsand, der temaet var planene om et hovedanlegg for norsk luftsport på Krokstad i Sørum kommune. Det var over 50 oppmøtte på møtet, der Norges Luftsportforbund presenterte hva luftsport er, fremdriften i prosjektet og hvilke ambisjoner vi har for senteret. Videre informerte Sørum kommune om den kommunale planprosessen. Begge presentasjonene er vedlagt. Vi har også opprettet en nettside, www.luftsportssenteret.no, der det skal informeres mer om prosjektet, oppdateres om fremdriften og publiseres relevante nyheter i tiden fremover. Til slutt vil vi minne om at NLF ønsker alle innspill, kommentarer, meninger og spørsmål publikum og de interesserte i prosjektet måtte ha. Nøl derfor ikke med å ta kontakt, eller benytte spørsmålsskjemaet på nettsiden. Vi gleder oss over engasjementet som prosjektet skaper, og ser frem til fortsettelsen.

Les saken i Flynytt: Her er planene for det nye luftsportsenteret på Krokstad.