NLF / Forbund / Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé tildelt Torkell Sætervadet
Jon Gunnar Wold

Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé tildelt Torkell Sætervadet

Den frittalende Flynytt-redaktøren Torkell Sætervadet har blitt tildelt Luftfartstilsynets sikkerhetstrofé for sitt arbeid. Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland overrakte den gjeve prisen på årets Luftfartskonferanse i Bodø 28. januar.

Sætervadet feirer i disse dager sitt femårsjubileum som redaktør for fagbladet Flynytt. Ved siden av stillingen som redaktør, er han rådgiver for Norges Luftsportforbund innenfor fagområdet luftfartsregelverk.

Juryen begrunner tildelingen med at Sætervadet har vist stort engasjement som redaktør av Flynytt og rådgiver i NLF. Igjennom disse rollene har han bidratt med å utarbeide og formidle informasjon til norsk luftfart på en konstruktiv, men samtidig også på en kritisk måte som bidrar til å sette fokus på sikkerhetsarbeidet innenfor allmenn og privatflyging.

I statuttene for Luftfartstilsynets sikkerhetstrofe heter det blant annet:

Kriterier for å motta troféet:
• Gode sikkerhetsmessige resultater
• Kandidaten skal ha en bevisst holdning til egen innsats innen sikkerhetsarbeid og fremme en god sikkerhetskultur.
• Ha utviklet, implementert, vedlikeholdt eller revidert administrative eller operative systemer som beviselig har gitt positive resultater
• Innsatsen bør ha foregått målrettet over en periode på minst 5 år

Foto: John Eirik Laupsa