NLF / Forbund / Julehilsen fra Rolf Liland
Jon Gunnar Wold

Julehilsen fra Rolf Liland

Kjære luftsportvenner i hele landet!

Snart har vi lagt 2014 bak oss — et år som har vært preget av høy aktivitet, gode idrettprestasjoner, mestring og god sikkerhetstenkning på alle nivåer, samtidig som vi må tenke tilbake på de av våre idrettskamerater som vi dessverre har mistet i aktiviteter som ligger under vår forbundsparaply.

Når vi nå går inn i årets siste uker, julehøytiden og oppladingen til feiringen av et nytt år med sine nye muligheter, er det mitt privilegium å takke dere alle; modellflygerne, hang- og paragliderpilotene, mikro- og motorflygerne, seilflygerne, fallskjermhopperne og ballongpilotene, samt alle våre venner og støttespillere, for innsatsen for flyglede, frihet og sikkerhet i året som har vært. Det er et privilegium for meg som forbundets president å se og oppleve de kunnskapene, ferdighetene og holdningene den enkelte frivillige representerer, og den kulturen klubbene og forbundets sentrale tillitsvalgte og ansatte sammen skaper for å dyrke aktivitetene sammen på.

Med ønske om en fin julehøytid, en rom- og mellomjulstid i luftsportens ånd, og et trygt, godt, samarbeidsrikt og aktivt nytt år;

Rolf Liland
President
Norges Luftsportforbund