NLF / Forbund / Idrettsregistreringen 2015
Jon Gunnar Wold

Idrettsregistreringen 2015

Skjermbilde fra idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar. Registreringen må være fullført i løpet av januar.

Du finner mer informasjon om Idrettsregistreringen 2015 på idrettsforbundets sine sider:
Det er viktig å merke seg at alle luftsportsklubber, også de med flere grupper, er å regne som særidrettslag.
Her er en liten demo for hvordan man skal registrere data for særidrettslag.
NLF har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2014. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer. Listene finner du nederst på denne siden.
Tallene dere får fra oss inneholder ingen informasjon om personer i din klubb har funksjonshemninger. Man behøver ikke være blind eller rullestolbruker for at det skal registreres som funksjonshemmet. Alle personer med nedsatt funksjonsevne eller førlighet må registreres for at midler for integrering av funksjonshemmede skal bli korrekt fordelt.
NIF ber klubbene registrere hvem som er medlemsansvarlig. Dette kan klubber tilsluttet NLF se bort fra - da NLF fører et sentralt medlemsregister for samtlige klubber! NIF er i ferd med å innføre et elektronisk medlemsregister som alle medlemmer etter hvert skal registreres i. Det arbeides med at medlemsopplysninger fra NLFs medlemsregister MeLWin skal samkjøres med NIFs register.
Registreringen kan når som helst avbrytes og innlagte data vil være tilgjengelige neste gang du logger inn.
NLF vil etter den 31. januar kontrollere og kvalitessikre at de medlemstall som klubbene har lagt inn er i henhold til det som er registrert i MeLWin.