NLF / Forbund / Har din klubb endret kontingent?
Jostein Tangen

Har din klubb endret kontingent?

Dersom din klubb på årsmøtet i 2017 vedtok endringer i medlemskontingentene må vi ha melding om dette innen 25. oktober slik at de nye satsene blir gjeldende for de som foretar førstegangsinmelding fra og med 1. november.

Informasjonsbrev og rapportskjema finner du nedenfor.