Tone D Bergan tildelt NAK gullnål

Skrevet av Jan Wang

Tone D Bergan ble tildelt NAK gullnål for lang og variert innsats i NLF og F/NLF.

1995-2009 Internasjonal FAI dommer

1999-2001 Redaktør Frittfall

2009-2011 Leder Tønsberg FSK

2010-2011 Medlem i samarbeidsutvalget JFS

2011-         Nestleder Jarlsberg luftsportssenter

2011-         Medlem SU

 

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK