SU refererat nr 2 2012

Skrevet av Jan Erik Wang

Møtereferatet finner du her

VedleggStørrelse
SU referat nr 2 201261.56 KB

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK