NLF / Fallskjerm / Styremøte # 1 2013
Jan Erik Wang

Styremøte # 1 2013


Styret FNLF hadde møte onsdag 30 januar.
Jeg ber dere lese dette grundig for det er veldig viktige og tunge saker som styret har behandlet og som det vil bli jobbet med i årene fremover. Alle de tre store hoppfeltene (Voss, Jarlsberg og Østre Æra) er på ulike måter truet, noe som i verste fall på sikt kan medføre avvikling. Hvis det skjer, kan vi få et aktivitetsnivå som kan sammenliknes med det vi hadde før 1984.  Disse problemstillingene vil sette preg på arbeidet fremover og det blir viktig å trekke i samme retning og gjøre det synkront!  Protokollen finner dere her.

VedleggStørrelse
PDF icon FNLF styremøte # 1 201353.72 KB