NLF / Fallskjerm / Skjemaer
Knut Lien

Skjemaer

Følgende skjemaer ligger nedefor som vedlegg og kan lastes ned:

Utstedelses- og fornyelsesskjema 2020 gjelder kun for fallskjermelever. Skal signeres og oppbevares i klubben i to år. Skjemaene fungerer også som egenerklæring helse og aksept for ADNO 
Registreringsskjema tandem 2020. Skal signeres og lagres i klubben inneværende år og fungerer som egenmelding helse. Merk at forsikringbeviset ikke er koblet til registreringsskjemaet. Pga Brexit er det nå for omfavnende og finnes her: http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/nlf_2020_kollektivt_forsikringsbevis_-_fallskjermseksjon_v2_0.pdf 
Kollektivt forsikringsbevis 2020. NB! Tilmeldingsskjemaet er utgått da dette gjøres elektronisk i Min Idrett for den enkelte.
Legeskjema komplett
Informasjon til fastleger ifm legesjekk for fallskjermhoppere
Kontrollskjema hovedkontroll

Reise- og refusjonsskjema 2018

Kurs - og tandemrapportering: Bruk Min idrett Klubbadmin og Idrettskurs i Min idrett.