NLF / Fallskjerm / Protokoll fra styremøte nr 5 2015
Jan Erik Wang

Protokoll fra styremøte nr 5 2015

Styret F/NLF avholdt styremøte nr 5 2015 den 15. desember 2015.
Orienteringen om observasjonsrapporteringssystemet som ble gitt til styret ligger vedlagt protokollen.

Du kan lese protokollen her: