NLF / Fallskjerm / Oppnevning av ny Sikkerhet- og utdanningskomité
Jan Erik Wang

Oppnevning av ny Sikkerhet- og utdanningskomité

Styret F/NLF oppnevnte i går 15. desember 2015 nytt SU. Knut Lien meddelte tidligere i høst at han ønsket å trekke seg etter å ha sittet i SU siden 2003 og som leder fra 2006.

Ny sammensetning av SU er:

- Espen Høst (leder)
- Tone Bergan
- Eirik Breen (msj)
- Yngve Haugom (nytt medlem)

Styret takket Knut Lien for lang og tro tjeneste og en fantastisk innsats.

På grunn av lederskiftet er det også utarbeidet ny varslingsplan som ligger vedlagt.