NLF / Fallskjerm / Nyttig informasjon ved hopping i utlandet
Jan Erik Wang

Nyttig informasjon ved hopping i utlandet

Sertifikater og utstyr

Sørg for å ha gyldige sertifikater og medlemskap. 

Spesielt er det viktig å fornye i god tid før du drar når du skal hoppe i utlandet ifm Jul og Nyttår, nå som alle sertifikater utløper 31 desember

Skal du hoppe i USA så må du være oppmerksom på at det er 6 måneders reservepakksyklus der.  Dersom du ikke er innenfor det amerikanske kravet, må du regne med en det blir krevet ompakk. Dette bør du få ordnet her hjemme før du reiser. 

 

Ulykkesforsikring og ansvarsforsikring

F/NLF sin forsikringen gir deg god dekning i hele verden. Den dekker i hovedsak erstatning dersom du blir skadet og får varig mén og invaliditetsgraden blir større enn 15%, samt ansvarsforsikring. For vilkår se her. Det er viktig å være klar over at forsikringen krever at du følger de norske sikkerhets- bestemmelsene dersom da ikke det landet du hopper i har strengere regler enn vi.

Reiseforsikring og fallskjermhopping

Den obligatoriske ulykkesforsikringen har for lav dekning til å være den eneste forsikringen du trenger! Når du hopper i utlandet må du alltid ha enreiseforsikring som har ubegrenset dekning av kostnader ved medisinsk behandling og hjemtransport.

Vær oppmerksom på at ikke alle reiseforsikringer omfatter reiseulykke.  De færreste reiseforsikringer dekker utgifter til behandling og hjemtransport etter fallskjermulykker dersom det ikke er gjort spesifikk avtale om dette. Sjekk med ditt eget forsikringsselskap, det er ofte rimeligst.

 

Gjensidige NOR tilbyr reiseforsikring utvidet til å omfatte fallskjermhopping. I tillegg tilbyr de også en verdigjenstandsforsikring for sportsutstyr der du kan få forsikret fallskjermriggen mm. Hvis det er spørsmål vedr. reiseforsikring utvidet til fallskjermhopping, ta ta kontakt Med Gjensidige på tlf 03100.Ved skade skal SOS International og/eller Gjensidige NOR kontaktes.

Europeiske reiseforsikring har strøket unntaket for fallskjermhopping i sine vilkår som også gir deg en brukbar reiseforsikring.

Europeisk helsetrygdkort 

Ved hopping i EU/EØS-området må det Europeisk helsetrygdkort medbringes, for å kunne benytte seg av den nasjonale folketrygdens rettigheter.  Dettekortet fås ved å gå inn på Trygdeetaten.no.

 

Medlemskap i Norsk Luftambulanse

Fallskjermhoppere bør støtte Norsk Luftambulanse.  Når uhellet er ute, kan rask respons og høyt nivå på den akuttmedisinske kjeden være avgjørende.  Medlemskap tegnes på Norsk Luftambulanses Internettsider, og koster p.t. kr 340,- per år.  Medlemsfordelene er bl.a.:

Døgnbemannet alarmsentral 

Alarmsentralen er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. De har lang erfaring i å hjelpe nordmenn som blir syke i utlandet og kan gi deg livsviktige råd og assistanse. Du får til enhver tid snakke med norsk helsepersonell når du trenger det. Vår lege vil avgjøre hva slags hjelp du trenger. 

Medisinsk hjemtransport 

Norsk Luftambulanse kan bistå med medisinsk rådgivning, evt stille med sykepleier ved hjemtransport.

Når uhellet er ute

Norsk Luftambulanse Alarmsentral +47 64909999

 

Ulykkesforsikringen i European Sports Cover v/

Idrettens skadekontor Ullevål:

 

Birgitte Junker:

+4767247407

+4791826065

For Ansvarsforsikringen kontaktes Crawford v/

 

Silje Storebø

Mail: silje.storebo@crawco.no 

Dir.tlf. 67 20 91 30 Eller:

Sentralbord: 67 55 25 00 

company@crawco.no

Gjensidige NORs alarmsentral +47 800 81 111 

SOS International USA og Canada +1 888 257 7338

SOS International  øvrige land +45 70 10 50 50. Oppgi ditt forsikringsnummer.

 

Fagsjef F/NLF +47 907 04 646

 

Kontaktadresser norske ambassader