NLF / Fallskjerm / Nyheter

Her finner dere påmeldingskjemaene til NM 2014.

Linken til samme skjema på Voss sin hjemmeside finner dere her:
http://www.skydivevoss.no/medlem/index.aspx?cat=210969&id=664183

F/NLF har nå fått invitasjon og informasjon for det åpne svenske mesterskapet. For CP der NM skal gjennomføres står det følgende:

Norgesmesterskapet i fallskjermhopping 2014 gjennomføres på Bømoen/ Voss for klassene FS 4 open, FS 4R, FS 8, FF open og FFR.
Det blir også gjennomført prøvegrener i FS/FF 2 og VFS. I tillegg blir det gjennomført en konkurranse parallelt med NM i freestyle.

NM i CP gjennomføres samme uke i Gryttjom i Sverige som del av det åpne svenske mesterskapet. Informasjon om dette vil konkurransekomiteen komme tilbake til.

Foto: Ron Holan

F/NLF sin FS camp arrangeres på Jarlsberg. Tønsberg fallskjermklubb har kommet opp med svært gode priser samtidig som Fallskjermseksjonen dekker intruksjonskostnadene. Se annonsen!

På Grenland fallskjermklubbs klubbfest lørdag 3. mai 2014 ble Kåre Liane tildelt NAKs gullnål. I tillegg ble Erik Johnsen og Thomas Solli tildelt Fallskjermseksjonens hederstegn.
F/NLF gratulerer!

SU har oppdatert del 300 i håndboka. Det er i hovedsak justeringer i bestemmelsene for A- og B- lisens.

Styret F/NLF avholdt styremøte nr 2 2014, 6. mai 2014.
Dere finner protokollen fra møtet her:

SU avholdt møte 24. april 2014 Referatet finner dere her:

Det avholdes skjermkurs for instruktører (I-3, I2 og I-1) på Voss i regi av F/NLF. Fjorårets kurs har fått gode tilbakemeldinger, men vi ser fremdeles et behov for fortsatt å øke kompentansen. Det blir derfor avholdt en instruktørsamling på Voss Fallskjermklubb 8-11. mai, med oppmøte torsdag kveld. I år som i fjor blir det Endre Jacobsen og Kristian Moxnes som leder kurset. Vi håper at så mange klubber som mulig sender kandidater på kurs. Påmelding kan sendes til Kristian Moxnes på HI@skydivevoss.no. Det er holdt av 2 plasser pr klubb. Hvis klubbene vil sende flere, må det sendes en prioritering av deltakerne. Fjorårets kurs hadde 20 deltakere og i snitt ble det gjort 6 hopp pr deltaker med video-debrief i plenum eller i grupper etter hvert hopp.