NLF / Fallskjerm / Nyheter

Styret F/NLF avholdt styremøte nr 1 2015 20. januar 2015. Styreprotokollen finner dere her:

Voss fallskjermklubb arrangerer det første NM i innendørskroppsflyging 16. og 17. april, med reservedag 18. april.

Dere finner konkurranseinformasjonen og påmeldingsskjema her:

Styret F/NLF avholdt styremøte #4 2014, 2. desember 2014.

Protokollen finner dere her:

Konkurransekomiteen i F/NLF har revidert HB del 700 som utgjør konkurransehåndboka.

Det blir noen mindre premiejusteringer, men innretningen på forsikringen blir annerledes. Det blir kun ett alternativ til ulykkesforsikring for lisensierte hoppere og det betyr at alternativ ekstra blir borte, men utvidet død som frivillig forsikring i kombinasjon med Basis beholdes.

Seksjonsmøtene og Luftsportstinget 2015 avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, 21. – 22. mars 2015.

Luftfartstilsynet har sendt F/NLF nye bestemmelse for flyoperasjoner med fallskjermhoppere innen EASA:
Dere finner de nye bestemmelsene her:

MSJ har utstedt en serviceordre på Chernis pilotskjerm.
SO 0314 finner dere her:

F/NLF minner om at de som skal hoppe fallskjerm 1. januar 2015 og utover må ha fornyet sin lisens før det kan gjøres! De av dere som skal hoppe i utlandet over Julen og Nyttårshelgen må derfor ha fornyet i god tid før dere reiser. Alle fornyelsessøknader som kommer inn etter 1. november vil gjelde til 31.12.2015. Det er derfor ingen grunn til å vente med fornyelsen for de som skal til utlandet.For de som ikke skal hoppe utenlands er det derfor ingen hast å fornye før dere skal starte sesongen i Norge.