NLF / Fallskjerm / Nyheter

Tone D Bergan ble tildelt NAKs gullnål av presidenten i NLF, Arild Solbakken, 7. mars under årsmøtet i Jarlsberg Luftsportssenter.

Mange fallskjermhoppere har den siste tiden fått med seg at SU jobber med innføring av nye begrensninger for skjermstørrelser. Dette har ført til en aktiv debatt på flere sosiale medier.
Beklageligvis baserer det meste av denne debatten seg på manglende bakgrunnsinformasjon og helhetsbilde. Dette er sterkt beklagelig, og SU tar på seg ansvaret for dette. Videre er det tydelig at mye av den faglige diskusjonen dessverre bygger på manglende kunnskap og erfaring rundt emnet skjermytelse, og også her ønsker SU å bidra til utvidet forståelse og kunnskap.

Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK

Fagseminaret ble avholdt i forlengelsen av ledermøtet 25-26 februar.
Grenland fallskjermklubb fikk Veteranenes fallskjermklubbs sikkerhetsdiplom.
Møtet var konstruktivt og diverse presentasjoner finner du under.
Presentasjonene vil bli supplert når SU har fattet endelig vedtak om nye grenser for skjermstørrelser.

Styret 2011-2012

F/NLF ledermøte ble gjennomført 25 februar i Oslo.
Leder F/NLF delte ut ett seksjonshederstegn og en sølvmedalje.
Presentasjonene som ble gitt finner dere her:

Hans Christian Amlie er tildelt NAK's sølvmedalje for mange års frivillig innsats både som tillittsvalgt såvel som instruktør. Han var styreleder F/NLF i to perioder 2005 til 2009. I samme periode var han Fallskjermseksjonens representant i Forbundsstyret og som del av dette skapt langsiktighet og kontinuitet innen F/NLF. Han er I-1 og I-E og har vært Hovedinstruktør i Voss FSK 2009 og 2010. Han har utredet forhold omkring skjermflyging i fjellet og skrevet kompendiet om det samme. Han har de siste årene deltatt som I-E både på B- og C kursene til F/NLF.Han har siden 2009 vært F/NLF sin representant i EPU.

Olaf Olsen (Laffen) D-24 er tildelt fallskjermseksjonens hederstegn for 2012. Han har vært aktiv fallskjermhopper i 45 år. Fortsatt er han en aktiv demohopper og har stort sett vært med på alt av spektakulære demohopp som i Holmenkollen, på slottsplassen, på Akershus festning og i Vikersund.Han var en av de første som hoppet på Nord Polen og har deltatt i og vunnet konkurranser nasjonalt og internasjonalt, i presisjon, stil og FS.
Han har hatt en rekke tillitsverv over mange år. Tidligere er han tildelt NAK's gullnål.

SU avholdt møte nummer 2 den 13 februar 2012

Styret F/NLF avhold styremøte i NLF sine lokaler 9 februar 2012.

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.