NLF / Fallskjerm / Nye bestemmelser for CP konkurranser i Sverige
Jan Erik Wang

Nye bestemmelser for CP konkurranser i Sverige

SFF har etter ulykken under nordisk mesterskap i 2015 utarbeidet nye bestemmelser for CP konkurranser.

Følgende tekst fulgte med vedleggene som dere finner under:

"Efter dödsolyckan under Nordiska Mästerskapen i Canopy Piloting har nu de rekommendationer som skrivits formaliserats till bestämmelser. I rekommendationerna skulle former tas fram för att kvalitetssäkra de enskilda hopparna som tävlar och även tävlingsorganisationen. Canopy-Piloting är en extrem form av fallskärmshoppning, där riskerna är mycket stora. Att göra verksamheten säker är inte möjlig med de förutsättningar som fallskärmsvärlden ger idag.Den farligaste tävlingsformen skall kräva de hårdaste säkerhetsbestämmelserna både av tävlande hoppare och organisationen som arrangerar tävlingen. Det här är ett litet steg att möta de kraven.

Enskilda hoppare:

Krav att tävlande i Canopy Piloting har ett tävlings-intyg (competition –approval). Det är ett intyg som skrivs på av en erfaren coach i CP. Det intygas att en mängd olika kunskaper och förmågor är etablerade och att träning skett i tävlingsbana under varierande förhållanden. 

Vi har valt att inte fokusera på antal hopp, mer än vad som redan är reglerat i våra bestämmelser om högfartslandningar. Vi vill att hoppare som kommer till tävling är mogna både tekniskt och mentalt. Mognaden får man genom att träna mycket och mer erfarenhet skapar bättre förutsättningar att upptäcka avvikelser vid ett hopp. När djävuls-hornen är på väg ut genom pannan, bara för att det är tävling, måste resten av hjärnan kopplas in så man inte får mål-låsning och riskera att skada sig själv och andra.

En erfaren coach lämnar skriftligt intyg att förmågorna är etablerade. Det i sig ställer ännu högre krav på de coacher som driver sporten framåt, att faktiskt reflektera över om en person anses lämplig att tävla.

Tävlingsorganisationen:

Obligatoriska träningsdagar i tävlingsbana före tävling är krav. Ingen skall kunna göra ett tävlingshopp utan ha gjort träningshopp med all tävlingsutrustning på plats.

Organisationen har förstärkts med en funktion som kallas ”Competition Safety Director” (CSD). Det är en befattning som styr säkerheten. Tidigare har Chief Judge (CJ) varit ansvarig för säkerheten, problemet är att CJ, domare och funktionärer inte ha någon utbildning i eller praktisk erfarenhet av Canopy Piloting. Det vill säga att ha kunskapen att fatt rätt beslut, på rätt nivå, finns tyvärr inte.

CSD  är godkänd av SFF  och skall vara en erfaren CP som har varit eller är aktiv i CP. Alla beslut som rör säkerhet i någon form skall CSD godkänna och dokumentera. Vad som skall kontrolleras och dokumenteras styrs av säkerhetsbestämmelserna. Syftet med CSD är att bättre beslut fattas på ordentliga grunder, och att beslutet är spårbart genom dokumnetation. Med det vill vi skapa säkrare Tävlande för Canopy-Piloting.

Genomgång av IPC riskanalys för Canopy Piloting