NLF / Fallskjerm / Håndboka Del 100 Sikkerhetsbestemmelser
Jan Erik Wang

Håndboka Del 100 Sikkerhetsbestemmelser

SU har revidert Håndboka Del 100 som er sikkerhetsbestemelsene. Endringene står i rød tekst. Denne ligger også under SU sine sider på hjemmesiden. Alle hovedinstruktører og klubbledere har fått tilsendt et eksemplar. Del 100 finner du her:

VedleggStørrelse
PDF icon HB Del 100 Sikkerhetsbestemmelser160.49 KB