F/NLFs medlemssider

Skrevet av Bjarne Andre My...

Denne siden er fortsatt under redigering

På disse sidene vil du finne informasjon som er publisert fra forskjellig hold i organisasjonen. Strukturen er lagt opp slik at informasjonen både kan leses i nettleseren og noen steder skrives ut eller lastes ned for bruk. Gjeldende forsikringsvilkår finner du nederst på siden som vedlegg.

Forsikringer 
Nyttig informasjon ved hopping i utlandet
Fornyelse av lisenser 
Konkurranseinformasjon
International Parachute committee
Kontingentstrukturen
Skademeldingsskjema AGS forsikring

VedleggStørrelse
2012_std_lisensvilkar_17_september_2012.pdf376.31 KB

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK