F/NLF STYREMØTE NR 1 I 2012

Skrevet av Jan Erik Wang

Protokollen finner du her.

VedleggStørrelse
Styreprotokoll # 1 201255.32 KB
 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK