F/NLF STYREMØTE NR 1 I 2012

Skrevet av Jan Erik Wang

Protokollen finner du her.

VedleggStørrelse
Styreprotokoll # 1 201255.32 KB

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK