Fagseminar 2012

Skrevet av Jan Erik Wang
Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK
Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK

Fagseminaret ble avholdt i forlengelsen av ledermøtet 25-26 februar.
Grenland fallskjermklubb fikk Veteranenes fallskjermklubbs sikkerhetsdiplom.
Møtet var konstruktivt og diverse presentasjoner finner du under.
Presentasjonene vil bli supplert når SU har fattet endelig vedtak om nye grenser for skjermstørrelser.
Det er lagt ut en oversikt over hva som tillates av skjermstørrelser ift vekt og erfaringsnivåer.
De som er i anskaffelsesfasen av nytt utstyr må se til denne før det kjøpes nytt utstyr, selv om det ev kan komme noen små justeringer innen tirsdag 7 mars!

 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK