Flynytt

EU vedtar nytt regelverk for instrumentbevis

Endelig – siste etappe på det lange europeiske regelverksløpet er over slik at utdanning til de nye europeiske instrumentbevisene kan starte! 3. april 2014 trer regelverket i kraft i EASA-området.

Løfter blankoforbud mot natt og IFR for eksperimentfartøy

Luftfartstilsynet velger å løfte blankoforbudet mot VFR natt og IFR med hjemmebygde luftfartøyer som ble innført ved en praksisendring i 2008. Tilsynet viser til uttalelsen fra Sivilombudsmannen og understreker at de dessuten tar på alvor de signalene fra EASA som går i retning av en enklere forvaltning av allmennflyging og luftsport.

Først i Norge med UL91-anlegg

Norges første anlegg for fast leveranse av blyfri flybensin åpner våren 2014 på Starmoen flyplass ved Elverum. Lavere pris, mindre utslipp og forenklet flyvedlikehold er fordeler som flyplassoperatøren peker på når den nå faser inn den nye bensinen fra Statoil / Warter Aviation.

Nytt GA-flyverksted i Norge

Snart åpner det et GA-flyverksted på Eggemoen. Danske Air Service Vamdrup Aps har inngått avtale med Pilatus Center Nordic Countries om oppstart av vedlikeholdssenter for den sveitsiske flyprodusenten Pilatus. Flyverkstedet vil få base på Eggemoen Aviation & Technology park, hvor Air Service Vamdrup også vil kunne tilby service på de fleste andre småfly, businessfly og helikoptre.

Kjeller: "Last minute" ja-forslag til testcelle for AIM Norway

Skedsmo Senterparti forsøker en «last minute call» før kveldens kommunestyremøte i Skedsmo kommune. De oppfordrer partiene til å vedta et forslag som innebærer et ja til søknaden fra AIM Norway om bygging av testcelle for F135-motoren til F-35 på Kjeller.

Kjeller: Byutvikling og rullebane – pose og sekk?

For flere av Skedsmos lokalpolitikere framstår framtiden til Kjeller som et veivalg: Byutvikling på den ene siden eller fortsatt flyplass og satsing på teknologi og arbeidsplasser på den andre. Samtidig har lokale eiendomsutviklere stor appetitt på flyplasstomten. Men er valget så enkelt – er det utenkelig å kombinere byutvikling med det teknologimiljøet og den flyplassen som Kjeller har i dag? Flynytt inviterer til idédugnad blant leserne.

Anmelder Luftfartstilsynet for dokumentfalsk

Svein Kåre Johnsen anmelder Luftfartstilsynet for dokumentfalsk etter å ha mottatt det som angivelig er et forhåndsvarsel fra 2008 om at hjemmebygde fly ikke lenger skulle få luftdyktighetsbevis, men derimot flygetillatelser med flere operative vilkår – herunder forbud mot nattflyging.

Skien gjenåpner for VFR via Farris TMA

Skien lufthavn Geiteryggen gjenåpner for VFR-trafikk som ankommer eller tar av og flyr via Farris terminalområde (TMA). Bakgrunnen er at Avinor nå har bekreftet overfor Skien lufthavn at kostnadsfordelingen mellom de ulike lufthavnene vil basere seg på IFR-bevegelser.

Kjeller: AIM Norway møter motbør fra Skedsmo kommune

AIM Norway (tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller) ønsker en fremtid som leverandør av tungt vedlikehold til F-35, og har søkt om byggetillatelse for en ny testcelle til motortesting. Selskapet møter imidlertid motbør fra Skedsmo kommune, som frykter at dette betyr mer støy og forurensning til hindrer for byutviklingen, og krever full reguleringsplan. Utfallet i saken kan bli retningsgivende også for Kjeller flyplass.

Et kraftsenter for framtiden?

AIM Norway står foran nasjonale oppgaver med innfasing av 48 F-35 kampfly og 16 AW101 redningshelikoptre i årene framover. Suksess for statsforetaket skaper ironisk nok utfordringer for Skedsmo kommune som har lagt andre planer for området. Kommunen vil regulere den 102-årige flyplassen til boliger og byutvikling, og sier foreløpig nei til å bygge testbase for F135-motoren til F-35. Det kan bli et valg mellom store byutviklingsdrømmer eller videre utvikling av Kjeller som et kraftsenter for framtiden.

Samferdselsdepartementet med forbedret gebyrforskrift

Luftfartstilsynets gebyrforskrift for 2014 er nå vedtatt og innebærer flere forbedringer sammenliknet med utkastet som ble sendt ut i fjor. Den viktigste endringen for allmennflyging og luftsport er at gebyrstrukturen for skoletillatelser sikrer lave gebyrsatser for ikke-kommersielle skoler som utdanner til fritidssertifikater som PPL og LAPL. Dessuten har eiere av veteranluftfartøy fått enklere regler som gjør at flere slipper unna med lavere gebyr.

Luftfartstilsynet og CAA UK med felles front for sjøflygerne

Luftfartstilsynet i Norge har gått sammen med sitt britiske ”søstertilsyn” for å gjøre det lettere å opprettholde sjø- og landflyrettigheter. De to tilsynene har foreslått en unntaksbestemmelse fra EASA-regelverket som skal gi samme sikkerhetsnivå, samtidig som de flygerne som flyr både sjø og land får halvert sitt timekrav. Luftfartstilsynet håper unntaksforslaget blir ferdigutredet av EASA før sommeren.

Nå må du fly til Skien under radaren

Skien lufthavn Geiteryggen har stengt tilgangen til lufthavnen for allmennflygninger som enten ankommer eller forlater Skien trafikkinformasjonssone gjennom Farris terminalområde fra 1. januar 2014. Begrunnelsen er at lufthavnen har blitt fakturert av Avinor for innflygingstjenester gjennom Farris.

Flynytt hilser 2014 velkommen

Flynytt ønsker alle lesere et framgangsrikt flyår i 2014 og ber om tips til Flykalenderen – flygernes egen arrangementskalender.

God jul med julestjerne signert Rygge Flyklubb

Flynytt ønsker alle lesere god jul! Årets julekort er det Rygge Flyklubb som står bak – flyklubben som viderefører Luftforsvarets lange tradisjon med å fly i formasjon over norske byer ved juletider.

EASA trekker tilbake regler for gangtidsforlengelse

EASAs nye retningslinjer for gangtidsforlengelse av flymotorer, propeller og andre komponenter trekkes tilbake etter sterke oppfordringer fra allmennflymiljøet i Europa og det tyske samferdselsdepartementet. Om retningslinjene hadde blitt stående, ville en rekke allmennfly utenfor Norge vært satt på bakken over natta. Nå skal EASA jobbe fram et nytt sett med retningslinjer i nært samarbeid med industri og nasjonale myndigheter.

Sivilombudsmannen gir eksperimentflyger medhold

Flyger av det hjemmebygde flyet LN-SKJ, Svein Kåre Johnsen, får fullt medhold av Sivilombudsmannen i spørsmålet om hvilken hjemmel som skal benyttes for å dokumentere luftdyktigheten til hjemmebygde fly. Dette er stikk i strid med Luftfartstilsynets påstand som også har vært støttet av Samferdselsdepartementet.

Nå blir det enklere å fly veteran- og eksperimentfly

Luftfartstilsynets nye sertifikatløsning for flygere av veteran- og hjemmebygde fly løser den mangeårige floken knyttet til krav om en egen tillatelse som har kostet flygerne 1800 kroner årlig og som har vært svært byråkratisk.

Statoils nye allianse gir blyfri flybensin

Flydrivstoffleverandøren Statoil Fuel & Retail Aviation har inngått et partnerskap med den polske avgasprodusenten Warter Aviation. Det mangeårige samarbeidet mellom Statoil og Shell på leveransesiden blir dermed avviklet. Samtidig planlegger Statoil å gjøre den blyfrie flybensinen avgas UL91 tilgjengelig som supplement til 100LL på utvalgte flyplasser.

Temperaturen øker i avgasmarkedet

Skilsmissen mellom Statoil og Shell øker temperaturen mange hakk i det tidligere så rolige markedet for småflybensin i Norge. Resultatet kan bli lavere priser og flere produkter å velge mellom for flyeierne.

Sider

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK