NLF / HGPG / Sider


Faglig utvalg i seksjonen har gått gjennom alle 188 kjente hendelser fra 2019. Sammendrag er nå tilgjengelig på nett. 

NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

NLF

På luftsportstinget velges Luftsportstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette nødvendige komiteer. I Norges Luftsportforbund er det etablert en ordning hvor komiteer skal fungere i to år fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting.