NLF

Det er viktig at du fornyer lisensen før du skal fly. Husk at forsikringsdekningen forutsetter gyldig medlemskap og lisens.

Fra alle styremøter  og faglig ledermøter finnes det protokoller hvor møterreferat og vedtak står. Her finner du disse:

 

Hjelp oss til å bli bedre og sikrere piloter - send oss din rapport.

Når, hvordan og hva skal du rapportere?

NLF

Her finner du innkalling og alle saksdokumenter til Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2017.

Fra og med 1.mars 2017 har Østerrike åpnet for at man kan få fly der også med norsk lisens.

http://www.agsforsikring.no/kontakt/Her kan du laste ned din forsikringspolise. Se viktig informasjon på "Huskeliste ved hendelser..."